סיפור לשבת

ארכיון הקטגוריה: סיפור לשבת

סיפור לפרשת עקב – לנסותך, לדעת את אשר בלבבך

ליבם של דייני העיר פרנקפורט-דמיין ובראשם אב בית-הדין הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ (בעל ה'הפלאה') נחצה לשמע הסיפור המשונה שסיפרה להם האישה המסכנה שעמדה לפניהם ושפכה את מר ליבה.

"שנים רבות ידענו עוני ומחסור", פתחה האישה את דבריה. "והנה זה לא כבר נפלה בחיק בעלי ירושת ענק מעיזבונו של דוד זקן וערירי ממדינת-הים. בכסף הזה יכולים אנו לפטור עצמנו מדאגות הפרנסה עד אחרית ימינו ואף להשיא בכבוד את כל צאצאינו.

"עם הגעת כסף הירושה יעצתי לבעלי לשים סכר לפיו ולשמור את הדבר בסוד כמוס, למניעת רכילויות מיותרות ו'התנפלות' המונית של קרובי משפחה נזקקים אשר תכף ומיד יצוצו לנו, מקרוב ומרחוק". להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת דברים – כקטון כגדול

לאחר השואה האיומה בה שכל הגה"ק רבי יקותיאל-יהודה הלברשטם (כ"ק האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג) זצוק"ל את זוגתו הרבנית ואחד-עשר ילדיו הי"ד, קיים בעצמו את לשון הכתוב "כלביא יקום וכארי יתנשא". הוא לא התעטף באבלו ולא שקע בצערו, אלא זקף מייד את קומתו והיה כלפיד-אש בוער ומאיר ההולך לפני המחנה.

עם סיום המלחמה ובעוד האודים המוצלים מאש אוספים את שארית כוחותיהם ומלקקים את פצעיהם – מיהר האדמו"ר להקים מוסדות תורה במחנות העקורים באירופה ומיד לאחר מכן גם בארץ-ישראל, בארה"ב ואף באמריקה הדרומית. מוסדות 'שארית הפליטה' הוא קרא להם. תלמודי-תורה שאליהם נוספו ישיבות, 'כוללים' ומוסדות חינוך לבנות.

בשנת תש"ז הקים האדמו"ר ישיבה לצעירים בבניין ברובע ויליאמסבורג בניו-יורק, שם גם השתכן זמנית הוא בעצמו. את הישיבה הזו ייעד בעיקר לנערים פליטים מאירופה העשנה.

להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת מסעי – וישבתם בה

הסיפור המופלא הבא מסופר במשפחתנו על אחד מאבות המשפחה, שבמצוות רבו עלה ארצה להתיישב בה וכעבור שנים נתמנה לקונסול הממלכה הפרוסית האדירה בארץ-ישראל. הסיפור התרחש לפני כמאה ושישים שנה ומאז הוא עובר במשפחתנו מדור לדור ומאב לבן.

ראשית המעשה בעיר יאסי שברומניה. ר' פסח בן ר' זלמן פרידמן נמנה עם חסידיו והיה מבאי ביתו הקרובים של הצדיק הנודע רבי ישראל מרוז'ין. ר' פסח למד בבחרותו פרק בתורת הרפואה ולפרנסתו שימש רופא ורוקח בעיר מגוריו.

ויהי היום ורבו הצדיק מרוז'ין ציווה עליו לעלות לארץ-ישראל על-מנת להשתקע בה. "רואה אני בשורש נשמתך כי מקומך בארץ-הקודש", אמר הצדיק לר' פסח. זה האחרון לא שש במיוחד על ה'גזרה' הפתאומית שהטיל עליו הרבי, שכן באותם ימים הייתה ארץ-ישראל שוממה ויושביה – מחוסרי פרנסה.

להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת מטות – היוצא מפיכם

תחנת הרכבת בעיר ראדום השחירה מרוב אדם. חסידי אוסטרובצה, חסידים מחצרות אחרות, ואף מי שלא נמנו כלל עם חוגי החסידים, נהרו למקום כדי להקביל את פניו של הצדיק והגאון רבי מאיר-יחיאל הולשטוק מאוסטרובצה.

רבי מאיר-יחיאל, שכבר מילדותו כונה בפי כול 'העילוי מוורקה' ושפלפוליו נודעו בכל רחבי פולין בזכות חריפותם הנדירה, הסתופף – בעקבות אביו, אופה כעכים עני מרוד וירא-שמים – בצילו של הצדיק הקדוש, רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק. לאחר פטירתו של הצדיק מגרודז'יסק, נתנו חסידים רבים את עינם ברבי מאיר-יחיאל, שבינתיים התמנה לרבה של אוסטרובצה. כך אפוא נתעטר רבי מאיר-יחיאל בעטרת האדמו"רות ובנזר הרבנות גם-יחד.

בתוך זמן לא-רב גדלה והלכה עדת חסידי אוסטרובצה, עד כי היו ערים שונות בפולין שבהן רוב מוחלט של תושביהן היהודים נמנה עם חסידיו של רבי מאיר-יחיאל. להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת פנחס – לו ולזרעו אחריו

בערבו של יום, לאחר תפילת ערבית וכל שיעורי התורה הקבועים, הסבו החסידים בבית-המדרש וגלגלו בסיפורי גדולה ומופת על רבותיהם לבית רוז'ין. "הסכיתו ואספר לכם סיפור מופלא, שראשיתו רחוקה ועלומה וסופו גלוי וידוע לכולכם", פתח ואמר אחד החסידים. משפט הפתיחה המבטיח עורר מייד את סקרנותם של הנוכחים והם עשו אוזניהם כאפרכסות לשמיעת ההמשך.

סיפר החסיד: "זה היה לפני שנים רבות. חסידיו של מורנו הגדול, הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, ישבו ערב אחד, בדומה לישיבתנו זו, ושחו בדברי תורה ובסיפורי חסידים. זה מצטט בכה וזה מספר בכה, והשמחה נסוכה על פני כול. רק אחד החסידים ישב לו מהצד, מכונס בתוך עצמו, ומילא פיו מים. 'מדוע פניך נפולות? האם דאגה כלשהי מעיקה על לבך?', נשאל החסיד על-ידי חבריו.

"לשמע השאלה נתכרכמו עוד יותר פניו של החסיד השותק. נראה היה כי הוא מתלבט אם לפתוח את סגור ליבו אם לאו. כעבור רגע החליט לפרוץ את מחסום השתיקה ובצער גדול אמר: 'וכי כיצד אשמח ועל מה אשמח, בה בשעה שהקב"ה מנע ממני ומרעייתי זרע, וכאשר כל הרופאים מאוחדים בדעתם כי אפסה מאיתנו כל תקווה לפרי-בטן?!'… להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת קורח – את אשר יבחר בו

הגאון הנודע רבי אברהם-אבוש, רבה של פרנקפורט-דמיין, נפטר לבית עולמו ופרנסי הקהילה הגדולה והמכובדת תרו אחר ממלא מקום ראוי לרבם הנערץ. לא הייתה זו משימה קלה כלל ועיקר, למצוא רב חדש שיהלום את מידותיו הגדולות של הרב המנוח.

גאון וצדיק היה ומוערך על-ידי כל החוגים. אף כי לא נמנה עם עדת החסידים, שיבחו הבעש"ט ביותר, ופעם אחת אף אמר עליו, "רבי אבוש'ל הוא בעל רוח-הקודש ונהירין לו שבילי דרקיע יותר משבילי דפרנקפורט"…

כעת, כאמור, חיפשו לו יורש.

להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת שלח – וראיתם אותו וזכרתם

הוא שכב באחד מאגפיה של המחלקה הפנימית במרכז הרפואי איכילוב בתל-אביב. חדר אחד לפני החדר שבו החלים אחד מבני משפחתי מניתוח קשה. איש צנום, בשנות השישים או השבעים לחייו, שהשיבה כבר זרקה בשערות ראשו וזקנו הדליל.

בתחילה היו אלה פניו החיוורות ושתי עיניו הגדולות, הבוהות, שגרמו לי למקד בו מבט ממושך, ככל שרק נתאפשר לי באותו הרף-עין שבו חלפתי מול מפתן חדרו, בדרכי לחדר הסמוך.

אולם בביקוריי הבאים ובהצצות החטופות שנלוו להם, הבחנתי בשני דברים נוספים אשר הגבירו עוד יותר את תשומת ליבי אליו:

האחד, תמיד – אבל תמיד! – ראיתיו מדבר באוזני מי שעמד ליד מיטתו או שהה אותה שעה בחדרו. רופא, אחות, עובד תחזוקה או קרוב משפחה מזדמן של השכן לחדר – תמיד הוא היה זה שדיבר והאחר שותק ומקשיב. את צליל דבריו אפשר היה לשמוע היטב עד למסדרון. הוא ליווה את מילותיו בתנועות ידיים נלהבות, כאילו תיאר מאורע מסעיר שהתרחש זה עתה. להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת קדושים – ולא תשבעו בשמי לשקר

דמותו של הערבי שהתדפק על דלת ביתו של רבי יהודה בן-עטר, אב בית-הדין בעיר פאס שבמרוקו,לא הפתיעה את הרב ואף לא את שמשיו ובאי ביתו. שמו הלך לפניו כאיש פיקח וישר, וערבים רבים מהעיר וסביבותיה נהגו לשחר לפתחו כדי לשמוע מפיו עצה טובה, או אפילו כדי לקיים בוררויות בסכסוכים ובמריבות שפרצו בינם לבין עצמם.

יתרה מכך, הכול גם ידעו כי שופט צדק הוא, ללא משוא פנים, גם במחלוקות שנתגלעו בין בני עמו היהודים לבני-דודיהם הערבים.

אולם התרגשותו היתרה של האיש והמרחק שעשה – מהעיר תוניס – כדי להגיע אליו, העידו על הסיפור המיוחד שבפיו.

להמשיך לקרוא

סיפור לשבת הגדול – אל האלוקים, מן העבודה

עבודת ההכנה לחג-הפסח בעיירה ליובאוויטש, מקום שבתם של ארבעה משבעת רועי חב"ד, החלה כבר בימות הקיץ. כשלושים קילומטרים מהעיירה, בדרך הנוסעת לדוברובנה, שכנה אחוזת שצירבינה. אחוזה זו הייתה של החסיד ר' זלמן – תלמיד-חכם ובקי מופלג בש"ס, בהלכה ובחסידות – שכונה בפי כול, "ר' זלמן שצירבינר".

בשדותיו של ר' זלמן היו קוצרים חיטים למצה-שמורה, למשפחת האדמו"ר ולכל שאר הסמוכים על שולחנו. על יום הקציר המדוייק הוחלט רק לאחר שנתמלאו מספר תנאים בסיסיים: היום המדובר צריך היה להיות בהיר וצח לגמרי, חם מאוד, ואחרי שלושה ימים שבהם לא ירדה אפילו טיפת גשם אחת.

בהתקרב המועד המשוער של קציר החיטים, היה ר' זלמן בא לליובאוויטש, מלווה במספר עגלות רתומות לסוסים, וחוזר לשצירבינה כשהעגלות נושאות עליהן את החסידים שהתעסקו במלאכת הקציר למצות שעתידות היו לעלות על שולחן הצדיק והסובבים אותו.

להמשיך לקרוא

סיפור לפרשת מצורע – ואם דל הוא

נקישה קלה נשמעה מכיוון דלת החדר ור' שמחה-בונים קם לפתוח אותה. על המפתן עמד אחד המשרתים במלון, שבא לשאול את האורח הנכבד במה יסעד היום את ליבו – בבשר אווז או שמא בבשר אחר. ר' שמחה-בונים השפיל לרגע את עיניו, לבל יבחין המשרת באדמימותן, ופטר אותו בכמה מילים סתומות.

בצאת המשרת מהחדר, צנח ר' שמחה-בונים על מיטתו ופרץ מחודש של בכי הרעיד את גופו. דמעות זלגו מעיניו והוא הניח להן לגלוש במורד לחייו ועל זקנו. "אוי ריבונו של עולם, אב רחום וחנון – רחם נא עליי ועל בני ביתי!", התפרצה זעקה אילמת מלבו השבור.

כל העניין החל חודשים מספר קודם לכן:

להמשיך לקרוא