Communities Abroad

קהילות בחו”ל

“הגעתי לשוק של מוסקבה”, מספר מנהל שבות עמי, הרב יעקב קוגל, “שוק ענק המשתרע על פני עשרות דונמים של דוכנים ומכירות. במרכז השוק הוקם בית כנסת מרכזי, ונכנסתי לשם להתפלל. ‘שלום עליכם’, פנה אלי רב בית הכנסת בפנים מחוייכות, כאשר הצצתי לכיוונו, גיליתי מיד כי מדובר ברב א., תלמידי לשעבר”.
לא התפלאתי. בוגרי שבות עמי נמצאים בכל פינה של ארצות חבר העמים, ולא רק שם. רבים מהם נושאי תפקידים בולטים, ובעלי משרות תורניות ברחבי העולם.

תנו לנו פעילים!
ארגון “נר לאלף” ששם לו למטרה לפתוח את דלתותיו בפני כל יהודי בעולם, ומושיט להם יד מאחדת, הקים גם ברוסיה מוקדי פעילות. לשם כך הם ראו לנכון לפנות לשבות עמי ולבקש מבוגריה לבוא להם לעזר. פעילי שבות עמי, המוכשרים מלכתחילה לבצע עבודת קודש, מסייעים לכל המתענינים ביהדות להכיר את הדת. הם מוסרים את ההרצאות, ומלמדים שיעורי תורה, מפעילים את היהודים המקומיים ומלכדים אותם יחד.
סקירה קצרה על מצבת הבוגרים של שבות עמי, מגלה כי מספר לא מבוטל מכהנים בחו”ל במבחר תפקידים רב: הרב א. ד. ראש קהילה בבאקו, הרב א. ש. פעיל בית ספר עץ חיים במוסקבה, הרב א. מ. פעיל שומרי הדת במוסקבה, הרב ו. ג. רב שכונה באודסה, הרב כ. א. פעיל בפינסק, הרב ל. א. מקרב רחוקים בסרטוב, הרב פ. ח. נ. מכהן כרב בברדיטשוב, ועוד ועוד.

“סטארס” לסטודנטים
תכנית “סטארס” הוקמה ע”י חב”ד, ומיועדת לסטודנטים יהודים הלומדים בחו”ל. מגמתה: הפצת יהדות בין התלמידים, שיכירו אותה מקרוב. תמורת מלגה ש”סטארס” מעניק להם, הם באים לשתות בצמא, מסתקרנים, מתענינים, ורוצים לדעת הרבה.
בוגרי שבות עמי התבקשו להגיע להרצות במקום. רמתם הרוחנית, והכשרתם המתאימה, נמצאו מתאימים על ידי מפעילי “סטארס”, אשר שבצו אותם במערך השיעורים מיידית. הרב אלכסנדר רסקין שליט”א, בוגר שבות עמי בעצמו, נבחר לפקח על מערכת הלימודים, והוא אחראי לכך שכל סטודנט יקבל את המקסימום האפשרי.
הרב מספר אנקדוטה מענינת אותה חווה בעצמו, ורגשה אותו מאד: באחד הערבים כשסיים המרצה את שיעורו, נגשה אחת התלמידות ובידה כוס תה.
“מה יש?” התפלא הרב, הן לא בקש דבר.
“אני רוצה חלק בזכות של לימוד התורה”, אמרה הנערה בכנות, ואם אפשר על ידי סיוע קטנטן להיות מתומכי התורה – אז היא מבקשת להצטרף!

טקסט

  • על סדר היום סדר א’: התלמידים לומדים גמרא בעיון, בצוותא עם אברכים מצויינים, שקבלו הדרכה מקצועית בשבות עמי. תלמידים חדשים […]

  • מוסקבה. תורה מציון

    ישיבת “שבות עמי בשיתוף פעולה עם “כולל תורה מציון” מחזיקה כולל חצי יום לאנשים המעוניינים להתקדם בלימודי יהדות במכביל ללימודי […]

Add opinion
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *