Student Trips to Israel

שיעורים למתחילים

מדי תקופה נשלחים לארץ קבוצות של סטודנטים מרחבי רוסיה, אוקראינה, גרוזיה וכדו’, ואף ממדינות אירופאיות כמו גרמניה, ללימודי יהדות. מי שגורם להם להגיע, אלו פעילי שבות עמי (או ארגונים נוספים), ששכנעו בני נוער לבוא להכיר מקרוב את הדת.
“תעלו, תנשמו קצת את אויר הארץ, תכירו אותה מקרוב, תבינו סוף סוף על מה מדברים כשאומרים ‘ארץ ישראל'”. אלו צעירים בשנות העשרים לחייהם, עדיין בתקופת חיפוש הדרך, סקרנים בדרך כלל, רוצים לשמוע עוד, מבקשים להכיר עולם ו… להנות גם.

שבועיים הכי נפלאים
קצובת הזמן של הטיול מתוכנן בדרך כלל למשך שבועיים ימים. זמן זה מנוצל עד תום לימים, לשעות ולרגעים. הקבוצה המגיעה נוחתת הישר אל ישיבת שבות עמי, משתלבת בין האברכים הלומדים במקום, ומתחילה לקלוט רשמים. פה מתוודעים המבקרים, לראשונה בחייהם, למהות של ישיבה, לצביון של שיעור תורה, חשים מה פירוש “להיות יהודי” באמת.
אינה דומה שמיעה לראיה, ההתרשמות החוויתית בארץ הקודש משפיעה עליהם עמוקות. כאשר הם חוזרים לארצם, אלו לא הנערים שעזבו אותה לפני זמן קצר.
בישיבת שבות עמי זוכים המבקרים לאש”ל מלא, חדרי שינה מסודרים, ואוכל מסופק משך כל ימי שהותם. שבות עמי מצמידה לכל קבוצה, מדריך מלווה. אברך משכמו ומעלה, שיודע היטב לרדת ללבם. מדבר בשפתם, מבין את הלך רוחם, יודע להנעים את הזמן ולשמוע את דעותיהם בענין. הקשר החם בין חברי הקבוצה למדריך, לא מצטמצם בין כתלי הישיבה, הוא ממשיך ללוות אותם לטיולים, ואף מארח חלק מהם בביתו הפרטי.

גם ללמוד, גם לחוות
התכנון הקפדני מאפשר לקבוצות גם לטייל וגם ללמוד. שבות עמי דואג להנעים את משך שהותם בארץ ולשלב טיולים מרתקים בסדר היום. כך מספיקים התיירים להכיר אתרים מענינים בארץ, לנשום אותה ממספר כיוונים, ובד בבד לצבור חוויות מרתקות.
גם לפעילויות נוספות אחראי שבות עמי: הרצאות מרתקות, אטרקציות, ספורט מהנה לגיוון, הכל מוגש בתוכן עשיר והווי רוחני יהודי.
לא פעם ולא פעמיים נשארים צעירים בארץ. “עוד קצת”, הם מבקשים, כאשר מגיע העת להפרד, רוצים להשאר באוירת הישיבה, להעמיק את הידיעות ביהדות. חשים שהיה זה מעט מדי בשביל לומר שלום.
גם מאלה שחוזרים, יש שממשיכים ללמוד בארצות המוצא. שבות עמי שומר על קשר עם הקבוצות שהיו בעבר, הרבה אחרי שהביקור נגמר.

מדי פעם מעלה שבות עמי ארצה קבוצות של בנות לביקור. אלו מגיעות למוסדות נפרדים, ונהנות מתוכנית מדוקדקת של שיעורי תורה, הרצאות, טיולים ואטרקציות המותאמת אליהן במיוחד.

Add opinion
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *