Books

הספריה

אחד הקשיים עמם מתמודד העולה הרוסי, הוא חוסר ידיעת השפה על בוריה. הוא יכול להיות מעורה בקהילה היהודית, ואף לצבור ידע רחב בהשקפה יהודית, אבל באין ספרי לימוד המדברים אליו בשפתו, יתקשה מאד להתקדם.
איך אפשר ללמוד? איך אפשר להעמיק בינה? איך תוכל עקרת הבית לברר אודות ההלכות הנחוצות לה?
שבות עמי מצאה פתרון נפלא בדמות ספריה תורנית בשפה הרוסית.

הוצאה לאור
פעילי שבות עמי נרתמו למשימה כבר בשנת 1988. אז הורגש לראשונה הצורך הדחוף בתרגום ספרי יהדות לשפה הרוסית. הם התחילו עם ספרי יסוד, ומאז התפתחה הספריה והוציאה לאור עשרות ספרים נוספים. מאז ראשית פעילותה הוציאה הספריה 70 ספרים לאור, שימושיים ונחוצים כולם, וספרים נוספים ממשיכים כל העת להופיע.
אלו ספרים ייחודיים בכל תחומי היהדות, המציאות בשטח מוכיחה כי יש להם ביקוש רב.

מבט לספריה
תורה – ספרים על חמישה חומשי תורה, שיחות שבועיות על פרשת השבוע.
נ”ך – חמשת המגילות, נביאים ראשונים ואחרונים, תהלים בתרגום רוסי, ספרי מפרשים על תהילים.
סידורים ומחזורים – סידור שערי תפילה, שמע ישראל, סידור למתחילים, נוסח הקדיש, תפילות ובקשות, ברהמ”ז, קריאת שמע, סידורים לשבת, מחזורים לחגים, ועוד.
משנה ותלמוד – על מסכתות שונות.
ספרי ראשונים ואחרונים – מסילת ישרים, רמב”ן, ספר המצוות, רמב”ם ועוד.
הלכה – ספרי הדרכה לכשרות הבית, ברכות, שבת, בשר וחלב.
הבית היהודי – ספרים לנשים, שלום בית, שידוכים, חינוך ילדים, פסיכולוגיה יהודית.
מחשבת ישראל – תשובה, אמונה והשקפה יהודית.
ספרי הסטוריה, ארץ ישראל, מיסטיקה, חסידות.
ספרים ללימוד השפה העברית.
ספרי ביוגרפיה.
נישה מיוחדת בספריה מיועדת עבור צבור הנשים (ספרי בישול וסיפורת), ונישה נוספת חשובה לא פחות: ספרות ילדים מרתקת במיוחד.

דואגים לכולם
במהלך השנים קמו ארגונים נוספים שבקשו להוציא לאור ספרים לאוכלוסיה הרוסית, לתרגם, לערוך ולפרסם. אך דא עקא, שהם היו זקוקים לעורכים מקצועיים אשר שולטים היטב בשפה הרוסית, וגם בקיאים ביהדות הצרופה.
ארגונים אלה חפשו ומצאו בקרב בוגרי שבות עמי, את האנשים להם הם זקוקים, אלו אברכים שצברו ידע רב בשנות לימודיהם, ויכולים לבצע את מלאכת עריכת הספרים מחדש. כך סייעו בוגרי שבות עמי להוציא לאור ספרים נוספים רבים עבור האוכלוסיה הרוסית שהיתה זקוקה לכך.

1 Reply
Print

One thought on “Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *