Advice and Support

יעוץ ותמיכה

נרגש ומאושר יצא מיכאל את בית היולדות. זה עתה התבשר על לידת ילדו הבכור והוא כולו מאושר. “תודה לקל!” לא מצא מילים להודות לבורא עולם, השמחה הגדולה שטפה אותו מכף רגל ועד ראש.
רק רגע, תפס את עצמו לאחר שחצה את הרחוב הריק. לאן בעצם אני הולך עכשיו? היה זה בוקרו של יום השבת, שלווה היתה על פני הרחובות. אי אפשר לנסוע הביתה, לא לדבר עם אף אחד. למי יספר את הבשורה המשמחת? איפה יוכל לסעוד סעודת שבת?
רגליו הובילוהו כמו מאליהם, אל מקום אחד: רח’ בליליוס 10, בנין שבות עמי. שם, בביתו של ר’ אברהם קוגל, אפשר להגיע גם בלי הודעה מראש. הוא מכיר את הבית, בעבר ביקר שם לא פעם אחת. שם יקבלו אותו בזרועות פתוחות ובשמחה, הוא מרגיש אצלם בן בית ממש.

המשפחה שלנו
“איננו זוכרים שבת ללא אורחים”, נזכר הרב משה קוגל, בימי ילדותו. “בבית הורי, ר’ אברהם, היו מתארחים עולי רוסיה בקביעות מידי שבוע. הם לא היו צריכים להודיע, פשוט באו ונשארו. עד היום מסייע ר’ אברהם לעולים בכל פניה.
שבות עמי הוא הגב שלהם, אוזן קשבת לכל מצוקה, במצבי שמחה, או חלילה צער פונים אליו, הוא עומד מאחורי הכל.
“המשפחות ברוסיה אינן מאופיינות ביציבות יתר”, מתנסח הרב בזהירות, “אברכים רבים שהתחזקו ביהדות ונשארו בארץ, מוצאים את עצמם לבד. חסרי אונים, ללא משפחה תומכת. כמה קשה להתמודד באופן כזה, כמה לא קל! הם מרבים להתייעץ אתנו בכל החלטה חשובה בחיים, אם לגבי תוכניות עתידיות כמו לימודים או עבודה, בחירת מקום מגורים, ונישואין, כמובן. אנחנו משתדלים לשמור על קשר עם הבוגרים, כאשר נוצר צורך בכך. להתעניין, לשאול, לברר אם דרוש סיוע”.

לא עוזבים אותם
“בוגרים רבים שכבר זכו להקים בית בישראל, עדיין זקוקים להכוונה ויעוץ. איפה כדאי לגור? היכן כדאי להשקיע? שאלות הלכתיות מתעוררות בנושאי הבית היהודי, ובהמשך חינוך הילדים גם.
כאשר ילדיהם מגיעים לגילאי חינוך, עולות שאלות הרות גורל: לאן לשלוח את הילדים ללמוד? איה המקום המתאים לחברתם? חבל להפסיד את דור ההמשך, אלו פירות עמלינו שצמחו. לכן אנחנו מנסים ככל האפשר לתת להם את ההכוונה הראויה כדי שיקבלו מענה נכון.
ערבי חגים הם זמנים לא קלים עבור הרבה מתלמידי שבות עמי, בעבר ובהווה. באין משפחה, ובהתמודדות לא פשוטה עם המצב הכלכלי בארץ, מוצאים עולי רוסיה רבים את עצמם במצוקה נוראה. שבות עמי לא מזניח אותם ומעניק תמיכה וסיוע כספי בעת הצורך. מכתבי התודה הרבים שנערמים על שולחנו של ר’ משה קוגל, מדי חג ומועד, יעידו כאלף עדים על עזרתם החשובה שהגיעה בעיתוי המתאים.

כותרת H3

טקסט

כותרת H3

Add opinion
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *