Yeshiva and Kollel

ישיבת שבות עמי

כמעט כל קבוצת סטודנטים המגיעה ארצה לגיחה של שבועיים, מותירה אחריה תלמיד או שניים שלא רוצים לעזוב. אלו בחורים מעמיקי חשיבה, שמרגישים שאין זה די. אי אפשר לחזור עכשיו לגולה, בלי להתקדם עוד קצת. הם מבקשים ללמוד יהדות, להשתלם במקצועות התורה, להשתלב בין ספסלי בית המדרש ולהפוך לתלמידים מן המנין. שבות עמי מקבל אותם בזרועות פתוחות, ובמיוחד עבורם הוקמה ישיבת שבות עמי בתנאי פנימיה.

צוות ממוסד

בראש הישיבה מכהן הרב אליעזר קוגל שליט”א, יהודי צדיק, אשר כל חייו מסר את נפשו למען החדרת יהדות בקרב אחים תועים. דמותו המקרינה ואישיותו המרוממת, משפיעה על האוירה במקום, ועל כל הצוות. בין אנשי הצוות נמנים: הרב אהוד רקובסקי שליט”א – ראש כולל הלכה. הרב יעקב באום שליט”א – ראש כולל חינוך. הרב משה אלישיב שליט”א (בן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל) אשר משמש כרב ופוסק בישיבה וכן מקבל פניות של שאלות מסובכות בהלכה מרחבי רוסיה. הרב יעקב שבתי קוגל שליט”א – ר”מ ומשיב בישיבה. הרב מנחם מנדל הלפרין שליט”א – ר”מ ומשיב בישיבה. הרב יצחק וייס שליט”א – רב ופוסק וכן מעביר שעורי הלכה לבית היהודי, הרב יעקב דוד קוגל שליט”א – שיעורי פרקי אבות. הרב משה קוגל שליט”א – שיעורים בגמרא והלכה לתלמידי הישיבה. הישיבה מעמידה לרשות תלמידיה חדרי פנימיה מסודרים, כולל אש”ל מלא וערוך כהלכה. על מנת שיוכלו התלמידים להתעלות בלימוד התורה בלא דאגות קיום.

על סדר היום

סדר א’:

התלמידים לומדים גמרא בעיון, בצוותא עם אברכים מצויינים, שקבלו הדרכה מקצועית בשבות עמי. תלמידים חדשים שעדיין מתקשים בידיעת שפת לשון הקודש, זוכים לשיעור נפרד בשפה הרוסית – מובנת וידידותית בשבילם.
בשעות הצהרים נמסרים שיעורי יהדות, שיעור פרקי אבות ע”י הרב יעקב קוגל שליט”א, מגוון נושאים אקטואליים, פרשת שבוע וספר החינוך.
שיעור מיוחד במינו נערך פעם בחודש בלבד ונמסר על ידי ראש הישיבה שליט”א. נושאי השיחה משתנים מעת לעת והם מעשירים את הלב והנשמה.

סדר ב’:

שיעור א’ וב’ לומדים גמרא בעיון, הקבוצה הראשונה בשפה הרוסית, והשניה בלשון הקודש.
אחר כך מתפלגים התלמידים לחברותות, כאשר כל אחד זוכה לקבל אברך מוכשר שישקיע אתו את הנשמה בלימוד.
לסיום נערך סדר לימוד מוסר לכלל תלמידי ואברכי הישיבה בקביעות.

סדר ג’:

לימוד הלכות אקטואליות, כולל הדרכה עבור השבים לחו”ל. לדוגמא, שאלה נפוצה שנשאלה בהיכל הישיבה היתה: “איך להתיחס למתפללים ששואלים באמצע התפילה, מה אומרים עכשיו?” וכמוה עוד רבות.

דלת ישיבת שבות עמי, אף פעם אינה נסגרת. משך כל השנה פוקדים את היכלה אורחים מזדמנים, אנשי עסקים או סתם ‘עמך’ שבאים לבקר ולטעום קורטוב יהדות בשביל הנשמה. צוות האברכים של שבות עמי מקבל כל אחד בזרועות פתוחות, מעניק להם את מיטב ההסברה, ומכוון אותם בנבכי הדת.
הרבה מן הפוקדים את הישיבה, שומרים על קשר גם אחרי שהם עוזבים את ספסליה, מתקשרים, מתענינים, ומבקשים להיות מחוברים עוד קצת.

Add opinion
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *