סיפור לפרשת מסעי – וישבתם בה

הסיפור המופלא הבא מסופר במשפחתנו על אחד מאבות המשפחה, שבמצוות רבו עלה ארצה להתיישב בה וכעבור שנים נתמנה לקונסול הממלכה הפרוסית האדירה בארץ-ישראל. הסיפור התרחש לפני כמאה ושישים שנה ומאז הוא עובר במשפחתנו מדור לדור ומאב לבן.

ראשית המעשה בעיר יאסי שברומניה. ר' פסח בן ר' זלמן פרידמן נמנה עם חסידיו והיה מבאי ביתו הקרובים של הצדיק הנודע רבי ישראל מרוז'ין. ר' פסח למד בבחרותו פרק בתורת הרפואה ולפרנסתו שימש רופא ורוקח בעיר מגוריו.

ויהי היום ורבו הצדיק מרוז'ין ציווה עליו לעלות לארץ-ישראל על-מנת להשתקע בה. "רואה אני בשורש נשמתך כי מקומך בארץ-הקודש", אמר הצדיק לר' פסח. זה האחרון לא שש במיוחד על ה'גזרה' הפתאומית שהטיל עליו הרבי, שכן באותם ימים הייתה ארץ-ישראל שוממה ויושביה – מחוסרי פרנסה.

"במה אתפרנס ומהיכן אמציא אוכל לבני ביתי שעתיד אני להקים?", הקשה ר' פסח בעגמומיות. "ר' פסח יקירי", השיב לו הצדיק לאחר הרהור קל, "אם לעצתי תשמע, קבע את מושבך בעיר המקובלים צפת והמשך לעסוק במקצוע הרפואה". בדברו הוציא הרבי ממגירת שולחנו מטבע שנקרא 'רנדל', נתנו לר' פסח והוסיף, "צא לדרך וה' ישלח מלאכיו לפניך ויצליחך בכל אשר תפנה".

חובת הציות לרבו גברה על כל החששות והלבטים. ר' פסח אסף את מיטלטליו ויצא לדרך הארוכה, רבת הסכנות והסיכונים. בהגיעו לארץ-ישראל עשה כעצת רבו ופנה לעיר הקודש צפת, שם נטע אוהלו.

באותה תקופה הייתה צפת מאוכלסת ביהודים יותר מכל שאר ערי הארץ. ר' פסח החל לעסוק ברפואה והמזל האיר לו פנים. מחלות מעולם לא חסרו ואילו לאבחנתו הרפואית כמו גם לתרופות שרקח – יצא שם טוב. הוא נקרא בפי כול 'דוקטור פסח'.

גם במישור האישי ראה ברכה והצלחה. הוא מצא אישה כלבבו ובהמשך נולדו להם ארבעה בנים ובת.

כאן מגיע עיקר המעשה המובטח – התמנותו של ה'דוקטור' ר' פסח לקונסול פרוסיה בארץ-ישראל:

תקופת מסויימת אחרי עלייתו של ר' פסח, הגיעה לארץ פמליה מלכותית מפרוסיה והיא כללה את הנסיכה, הלוא היא בת הקיסר ירום הודו. ראשית דרכם הייתה מבירות לצפת. תוך כדי שהות המשלחת בעיר, נתקפה לפתע הנסיכה מחלה קשה ומסתורית שהרופאים לא מצאו לה מזור ואף התקשו לעמוד על טיבה ומקורה.

אנשי הפמליה המודאגים פנו לכל רופא בסביבה שהאמין כי בכוחו לרפא את הנסיכה. באחד הימים נודע להם על הרופא היהודי, 'דוקטור פסח', ועל תרופותיו המיוחדות. עד מהרה הוזעק ר' פסח למיטת החולה הנכבדה.

לאחר שבדק, דרש וחקר – קבע ר' פסח את סוג המחלה, עמד על שורשה והמליץ על תרופה מסויימת. אך מכיוון שאותו יום היה יום שישי והשעה סמוכה לכניסת השבת, חשש ר' פסח להיכנס ל'ספק חילול שבת' ונמנע מלרשום על דף את המרשם. תחת זאת ירד בעצמו לבית-המרקחת שבעיר ובמו ידיו רקח את התרופה. כעבור שעה קלה שב אל מיטת החולה והשקה אותה מן התרופה.

למרבה השמחה פעלה תרופתו של ר' פסח על הנסיכה כתרופת פלאים ובתוך כשעה ניכרה הטבה משמעותית במצבה. חלפו עוד כמה ימים והנסיכה שבה ועמדה על רגליה, בריאה ומאוששת כאילו מעולם לא חלתה.

אסירת-תודה לר' פסח – ואולי גם מחשש שהמחלה תחזור ותתקוף אותה שנית – הציעה לרופא היהודי להצטרף לפמלייתה וללוותה בהמשך מסעה בארץ.

ר' פסח נענה עקרונית להצעה, אך הקדים תנאי למעשה – לצרף אליו מניין יהודים כדי שבכל מקום ומקום יתאפשר לו להתפלל בציבור. גם שוחט ביקש להצמיד לו. הנסיכה השתכנעה מנחיצות דרישותיו ונענתה להן. כך הצטרפו אל פמליית הנסיכה למעלה מעשרה יהודים, שליוו אותה בכל תחנות ביקורה בארץ.

עם תום הסיור המלכותי חזרו ר' פסח והנלווים אליו לצפת. הנסיכה הודתה לו על שירותו הטוב והנאמן ופנתה לחזור לבירות, בדרכה אל מולדתה.

כעבור זמן מה נשתכח העניין מלב כול, או לפחות כך נדמה היה.

חלפו שנים והנה יום אחד השיב הקונסול הפרוסי בארץ-ישראל את נשמתו ליוצרה. עתה היה צריך למנות קונסול חדש והכול המתינו להוראות שיגיעו מפרוסיה.

והנה הגיע שליח מיוחד שהביא עמו צו חתום מאת קיסר פרוסיה, המורה למנות לכהונת הקונסול את… ר' פסח. במכתב צויין במפורש כי הדבר נעשה על-פי בקשתה והמלצתה החמה של הנסיכה, שלא שכחה לו את חסדו עמה.

ר' פסח קיבל אפוא את התפקיד הרם ומאותו יום והלאה נהגו בו הכול – יהודים ולא-יהודים – כבוד רב. בן נינו של ר' פסח, ר' ראובן פרידמן ז"ל מירושלים (שאת הסיפור הזה שמעתי מפיו) סיפר כי כשהיה ר' פסח יוצא מביתו לרחובה של עיר, היו פורשים לרגליו שטיח אדום ושני שומרי-ראש היו מלווים אותו כשבידם מטה ארוך עם גולת-כסף בראשו. עם כל צעד וצעד נהגו שומרי-הראש להקיש במטה על הארץ כמכריזים, פנו דרך לקונסול. כמו כן רשאי היה ר' פסח להנפיק תעודת אזרחות פרוסית לכל אדם שביקרו חפץ.

ר' פסח חי בארץ-ישראל כארבעים שנה ונפטר בז' בתשרי תרמ"ה. הוא נקבר בצפת, מטרים מספר מקבר האר"י ז"ל הקדוש.

זהו אפוא סיפורו של אחד מאבות משפחתנו, חסיד וירא-שמים, שעלה ארצה ושימש בה רופא וקונסול פרוסיה. דרך-אגב, צאצאיו של ר' פסח פזורים בכל חלקי הארץ והיו בין מקימי המושבות הראשונות בגליל ומבוני ירושלים. יהי זכרם הטוב ברוך ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

סופר על-ידי מלכיאל סלונימסקי מירושלים, דור שישי לר' פסח פרידמן ז"ל

מאת הסופר החסידי הרב זלמן רודרמן שיחי', מתוך הסדרה החדשה 'בין הדגים לזמירות'

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *