Graduates

Category Archives: Graduates

הרב מאיר מנביץ

הרב מאיר מנביץ
ביוגרפיה:
הרב מאיר נולד בשנת 1971 בווילנה (ליטא), לאביו הרץ מיכאילוביץ’ ואמו חיה אהרונובנה מנביץ.
למד בבית הספר התיכון. בשנת 1987, כדי להרחיב את הידעיותיו של המורשת התרבותית והרוחנית של העם היהודי הצטרף לקבוצה של מסורבי העליה היהודית, שם החל ללמוד עברית וספרים יהודים קלסים. Continue reading

Add opinion
Print

אלכס ואולגה צייגר

מנהיגים בקהילת שבות עמי ברוסיה

טקסט על אלכס ואולגה צייגר טקסט על אלכס ואולגה צייגרטקסט על אלכס ואולגה צייגר טקסט על אלכס ואולגה צייגר טקסט על אלכס ואולגה צייגר ה ה הה טקסט על אלכס ואולגה צייגר טקסט על אלכס ואולגה

Continue reading

Add opinion
Print

יהודה פבלוב

בוגר מכון חיל וישיבת שבות עמי

טקסט על יהודה פבלוב טקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט על יהודה פבלובטקסט

Continue reading

Add opinion
Print