Who We Are

מי אנחנו?

מוסד שבות עמי הוקם לפני כ-35 שנה, ע”י הרב אברהם קוגל שליט”א, פרי יוזמתו של ר’ אריה לוין זצ”ל, עולי ברית המועצות לשעבר.
“עלינו להודות להקב”ה על שהצילנו מידי הקומוניסטים, רודפי הדת, והוציא אותנו ממסך הברזל בעוד מועד. איך עושים זאת?” הקשה ר’ אריה לפני ר’ אברהם.
והתשובה היתה: “נקרב את העולים מרוסיה (אז ברית המועצות), ונדאג להטעים אותם תורה ומצוות. כך נלחם מול חרב הקומוניזם שנסתה להעלים מעם ישראל זכר ושארית, ונשיב ליהדות רוסיה המפוארת את שהחריבו בזדון”.
ר’ אברהם, איש יקר ובעל נפש, קנה מיד את היוזמה. החל לצאת ולבוא במרכזי קליטה לעולים, לשמוע ולהקשיב לצרכיהם, ולהתעניין בם. ביני לביני נפגש עם הרב שמעון גריליוס, אסיר ציון, ובצוותא טוו שלבי פעולה והתחילו ליישם.
שבות עמי חרתה על דגלה להיות ארגון גג עבור עולי רוסיה בארץ ובעולם: כל יהודי, בכל מקום בו יהיה, ימצא במרכז את מבוקשו ויקבל מענה לצרכיו היהודיים.

כך זה התחיל…

שבות עמי החל לפעול ב-1977 בבית צפפא. חמש שנים מאוחר יותר, הוקמה ישיבה קטנה שכללה קבוצת בחורים מלוכדת, ברחוב בליליוס 10. כאשר נעשה המקום צר מהכיל, נוספו שני מבנים סמוכים, וגם צוות הישיבה הורחב.
בשנות התשעים, נפל מסך הברזל, ושערי רוסיה נפתחו. נהירה המונית של עולים הגיעה ארצה, ושבות עמי היה מוכן לקבל את כולם. האברכים הבוגרים, שחלקם כבר סיימו ש”ס, היו ערוכים לקלוט את החדשים ולהכניס אותם תחת חסותם.
שבות עמי דוברת את שפתם של עולי רוסיה, ויודעת באיזה אופן לפנות אליהם. הנסיון הרב, אשר רכשו במשך השנים הפך אותם למומחים בתחום.

פעילות עניפה:

מישיבה בודדת בתחילת הדרך, הפך שבות עמי למעצמה אדירה. במרכז פעילות חובקת עולם סביב כל ימות השנה:
* ישיבה גבוהה לתלמידים – לימודי תורה ויהדות ברמה גבוהה
* הכשרת מנהיגים ומרצים
* שיעורים בסקייפ מתוך בית המדרש
* מכון חיל – שילוב לימודי יהדות ומקצוע
* הקמת קהילות בארץ לעולי רוסיה
* קהילות ושליחים ברחבי העולם
* מכון הוצאת ספרים בשפה הרוסית
* אורחים – אירוח קבוצות סטוטנדטים לתקופות קצרות להכרת היהדות
* תמיכות למעוטי יכולת באוכלוסיה הרוסית
* ייעוץ ותמיכה לעולים
* וועד ידידי שבות עמי בארה”ב ובאנגליה

החזון שלנו

* הפעלת מגוון תוכניות ויצירת קשר עם הדור השני של עולי רוסיה, ופתוח עתידם בחברה הישראלית.
* הפצת עלון קשר בין המרכז לבוגרים, במטרה לשמור על קשר חם עם התלמידים לשעבר.
* הקמת מרכז ייעוץ טלפוני רב תחומי לציבור הרוסי.
* הגדלת סך התמיכות – מענקי חג, ביגוד לקראת חגים, קרן עזר נישואין, הענקת ימי בית החלמה ליולדות ועוד.
* העברת המרכז לקמפוס המורחב שייבנה בביתר.
שבות עמי אינו נתמך על ידי שום גורם, וכולו מתקיים בסיוע תרומות. פעילותו העניפה התאפשרה עד כה בעזרתם הנדיבה של נדיבי עם, ומהם כח עמידתו.

Add opinion
Print
Save as Pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *