ארכיון פוסטים מאת: חברת טאדאם בע"מ

הראשון לציון, הגאון האדיר רבי מרדכי אליהו זצוק"ל

הנני בא בשורות להמליץ טוב אודות המוסד "שבות עמי" אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו ברשותו של הרב אליעזר קוגל שליט"א.
מצוה רבה לעזור ולסייע להם בעין יפה וברוח נדיבה.

הרב מורדכי אליהו

טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

טקסט טקסט המלצות ארגונים 2

 

המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1

טקסט המלצות ארגונים 1