המלצות רבנים

 • הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל

  מכתב המלצה של הרב אברמסקי זצוק"ל, ליבדלחט"א מורינו ראש הישיבה שליט"א, בתקופת פעילות "התנועה להפצת תורה", אותה הקים מורינו ראש […]

 • הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל

  דבר גדול הוא עד מאוד לקרב רחוקים אשר למדו דעת ובקרבת ד' יחפצון, וגם לדבר על לב רחוקים ותועים להשפיע עליהם […]

 • הראשון לציון, הגאון האדיר רבי מרדכי אליהו זצוק"ל

  הנני בא בשורות להמליץ טוב אודות המוסד "שבות עמי" אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו ברשותו של הרב אליעזר קוגל שליט"א. מצוה […]

 • הגאון האדיר רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל

   הנני גם אני פונה בזה אל אחינו בני ישראל נדיבי עם ואנשי חסד לבוא לעזרת המרכז הרוחני "שבות עמי" העושה […]

 • הגאון הגדול רבי משה אלישיב שליט"א, מרבני מוסדות "שבות עמי"

  הנני פונה בזה אודות מרכז "שבות עמי" לעולים מרוסיה שנוסד ע"י ידידי רב פעלים לתורה ולתעודה הגאון הגדול רבי אליעזר […]

 • הגאון האדיר רבי יצחק זילבר זצוק"ל

   אני יודע ומכיר התלמידים מישיבת "ישמח לב" שעל ידי מרכז "שבות עמי". בחורים ואברכים נחמדים, לומדים תורה מתוך הדחק, כמה […]

 • הראשון לציון, הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

  הריני ממליץ בזה על מרכז "שבות עמי" , לעולים דוברי השפה הרוסית, המתנהל במסירות רבה על ידי ראש הישיבה הרה"ג […]

 • הגאון האדיר רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

  הנה גם אני שמעתי שבח פעולות הקודש של הישיבה והכולל "שבות עמי" שקיימת בעיה"ק ירושלים ת"ו זה שנים, ומתנהלת ע"י […]

 • הגאון האדיר רבי יהודה סילמן שליט"א

  "מכון חיל" הינה מסגרת לימודים חמה ותומכת המשלבת מחד לימודי קודש, המאפשרת לתלמידים ללמוד ולהתעלות בשמירת תורה ומצוות, ומאידך לימודי […]

 • הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצוק"ל

  הישיבה החשובה "שבות עמי", שהראש ישיבה שלה הוא הרב אליעזר קוגעל שליט"א, קנה לעצמה שם טוב כמוסד מיוחד במינה, בענין […]

 • הגאון האדיר רבי ישראל יעקב פישר וחברי בד"צ העדה החרדית זצוק"ל

   מכתב המלצה ג"א הביד"צ דפעיה"ק נמנים לדבר מצוה למען ישיבת "שבות עמי" שחוסים בו בחורים ואברכים יקרים ולומדים תורה מתוך […]

 • הגאון האדיר רבי יצחק קוליץ זצוק"ל, הרב הראשי לירושלים

  הנני בזה להמליץ בכל לב, על המרכז וישיבת "שבות עמי" פעה"ק ירושלים תובב"א, הפועלים במסירות ונאמנות להפצת תורה ויהדות ליהודי […]

 • הגאון האדיר רבי אלעזר מנחם מן שך והגאון האדיר רבי אברהם הכהן פאם זצוק"ל

  בואו ונחזיק טובה לישיבת "שבות עמי" המתאמצים במצוה רבה זו, ללמדם תורה ודעת, ולהמשיך להם את שלשלת מסורת הדורות, באופן […]

 • הגאון האדיר רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל

  מרכז שבות עמי פועל למען אחינו בני גולת רוסיה, לקרבם לאבינו שבשמים, המרכז על כל שלוחותיו מסייע בקליטתם של עולי בריה"מ […]

 • הגאון האדיר רבי אברהם שפירא זצוק"ל, הרב הראשי לישראל

  בא אנוכי במכתב זה להמליץ טובות וישרות על המרכז הבינלאומי ליהודי ברה"מ "שבות עמי" אשר פה עיה"ק ירושלים תובב"א.